Ontslagen conservator krijgt 2 ton

Het Rembrandthuis mag zijn conservator, Bob van den Boogert, ontslaan, maar moet hem wel een vergoeding betalen van 200.000 euro. Volgens de kantonrechter in Amsterdam heeft de directie van het museum de ontslagaanvraag onvoldoende onderbouwd, maar is de arbeidsverhouding zo verstoord, dat de conservator niet zonder meer kan terugkeren bij het museum. De rechter keurt het ontslagverzoek daarom toch goed, maar stelt dat het Rembrandthuis de conservator een vergoeding moet betalen die hoger is dan de zogeheten kantonrechtersformule. De rechter had tijdens de zitting drie weken geleden nog mediation (bemiddeling) voorgesteld, maar dat wees de directie af. Gisteren werd bekend dat directeur Ed de Heer per 1 mei terugtreedt, volgens de Raad van Toezicht om gezondheidsredenen. Adjunct-directeur Michiel Kersten, die volgens de conservator en andere medewerkers slecht functioneert, blijft wel op zijn post. Het Rembrandthuis kan het ontslagverzoek nog intrekken. De Raad van Toezicht zal zich deze week daar op beraden. Voorzitter Frank de Grave zegt dat hij de overwegingen van de rechter, die de directie verwijt te hebben „aangestuurd op een in wezen onnodig ontslag”, serieus neemt. Van den Boogert zegt dat hij „met belangstelling afwacht”. Hij vindt dat de Raad van Toezicht had moeten ingrijpen.