Ontslag minister en gouverneurs Rusland

moskou. De Russische minister van landbouw, Aleksej Gordejev, en vier gouverneurs zijn ontslagen door president Dmitri Medvedev. Het Kremlin noemt de ontslagen een belangrijke maatregel tegen de economische crisis. De ambtstermijn van alle vier was bijna of al helemaal afgelopen. Gordejev is voorgedragen om één van de ontslagen gouverneurs te vervangen. Zijn overplaatsing wordt gezien als een degradatie, omdat hij niet met een concreet plan voor landbouwhervormingen is gekomen. Medvedev lijkt met het ontslag zijn daadkracht te willen tonen. De Russische regering probeert al dagenlang de bevolking ervan te overtuigen dat zij perfecte maatregelen heeft getroffen om de crisis te kunnen aanpakken. De opvolgers van de gouverneurs zijn allemaal trouwe volgelingen van premier Vladimir Poetin. De anticrisismaatregel van Medvedev lijkt dan ook nog het meest op een poging de greep van Moskou op de provincies te verstevigen uit angst voor protesten en stakingen.