Nederlands vee krijgt meeste antibiotica

rotterdam. Vee in Nederland krijgt veel meer antibiotica dan in andere West-Europese landen. Het gebruik per dier was in 2006 naar schatting twee tot vijf keer zo hoog. Dat blijkt uit een rapport van het Landbouw Economisch Instituut (Wageningen Universiteit) dat afgelopen weekeinde verscheen. Voor een deel ontstaan de verschillen doordat de veehouderij in Nederland intensief is. In Frankrijk en Groot-Brittannië lopen veel vleesrunderen en -schapen buiten. Die krijgen nauwelijks antibiotica. Maar ook in Denemarken, met veel intensieve veeteelt, geven boeren minder medicijnen. Uit onderzoek bij 159 Nederlandse veehouderijen blijkt dat bepaalde boeren jaar in jaar uit veel antibiotica toedienen. Dat zijn vooral boeren met veel vee en boeren die hun dieren ongezond vinden. Als vee veel antibiotica slikt, ontstaan bacteriën die bestand zijn tegen die medicijnen en die mensen ziek kunnen maken.