Mogelijk faillissement zorggroep Meavita

Belangrijke delen van zorgconcern Meavita stevenen af op faillissement. Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid (PvdA) heeft de Tweede Kamer gisteravond een brief gestuurd waarin ze meldt dat Meavita’s werkmaatschappijen in Groningen en Den Haag vermoedelijk uitstel van betaling zullen aanvragen.

Om te voorkomen dat tienduizenden cliënten van Thuiszorg Groningen en Meavita Den Haag hun zorg en huishoudelijke hulp kwijtraken, zijn eerder deze maand stichtingen opgericht die activiteiten en personeel van het zorgconcern kunnen overnemen. Op die manier verwacht de overheid ook duizenden personeelsleden „voor de zorg te kunnen behouden”.

Met een bankroet van Meavita’s grootste werkmaatschappijen dreigt de fusie waarmee het zorgconglomeraat, in omvang het tweede thuiszorgbedrijf van Nederland, twee jaar eerder tot stand kwam in een debacle te eindigen. Twee kleinere werkmaatschappijen, Sensire (Achterhoek) en Vitras/CMD (Utrecht) zijn vorige week al afgesplitst.

Eind vorig jaar stelde Meavita Nederland vast dat de fusie mislukt was en dat ontbinding nodig is. Om de activiteiten van de twee meest noodlijdende werkmaatschappijen voort te zetten, vroeg Meavita volgens Bussemaker 22 miljoen euro. Omdat een uitgewerkt businessplan niet is geleverd, en garanties ontbreken dat geld niet verdwijnt naar andere werkmaatschappijen, is ze daarop niet ingegaan.

Meavita Nederland leed in 2007, het laatste jaar waarover een jaarrekening is opgesteld, een nettoverlies van 32,6 miljoen. Het eigen vermogen is negatief. Voor 2008 en 2009 wordt ook op verlies gerekend.

Bussemaker gaat ervan uit dat de overheid extra geld zal moeten uittrekken in geval van het bankroet. De Nederlandse Zorgautoriteit houdt daarop toezicht om, aldus de staatssecretaris, te voorkomen dat „slecht gedrag (bijvoorbeeld van management)” wordt beloond.