hang je vrienden in de boom

Treemagotchi is een online ‘vriendenboom’ die je kunt plaatsen op website of Hyves. Er kunnen zes vrienden in de boom. Vandaag is de officiële opening, maar er hebben zich al bijna 4.000 mensen aangemeld.

Laat de boom groeien door mee te doen met milieuvriendelijke acties. tvoeren.www.treemagotchi.nl