'Geen expansie Natanz'

Iran heeft de uitbreiding van zijn belangrijkste verrijkingsfabriek in Natanz vertraagd. Dat heeft de directeur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), Mohamed ElBaradei, gisteren in Parijs gezegd. „Onze inschatting is dat dit een politieke beslissing is”, zo zei ElBaradei. De nieuwe Amerikaanse regering bestudeert op het ogenblik de mogelijkheid van een diplomatiek initiatief richting Iran.

„Ze [de Iraniërs] hebben niet werkelijk centrifuges toegevoegd”, zei El-Baradei op een bijeenkomst in Parijs. Centrifuges zijn machines die uranium verrijken. Onder zware Amerikaanse druk heeft de VN-Veiligheidsraad geëist dat Iran zijn verrijkingsprogramma opschort, en sancties afgekondigd omdat Teheran dat weigert. Het Westen vreest dat Iran heimelijk kernwapens ontwikkelt. Iran ontkent dat.

In november meldde het IAEA dat Teheran van plan was om begin dit jaar 3.000 centrifuges toe te voegen aan de 3.800 die in bedrijf zijn en 2.200 die al geleidelijk worden geïntroduceerd. Maar het tempo is veel lager dan werd verwacht. „Natanz wordt geacht 50.000 centrifuges te hebben. Op dit moment zijn het er 5.000.”

Hij bagatelliseerde de vrees dat Iran snel over een atoombom zou kunnen beschikken. „Ze hebben waarschijnlijk over een jaar zoveel laagverrijkt uranium dat ze één nucleair wapen zouden kunnen hebben, als ze dat zouden opwerken tot hoogverrijkt uranium en als ze de kennis zouden hebben om er een wapen van te maken”, aldus El-Baradei. Maar hij zei dat Iran dan nog veel andere stappen moet zetten, zoals vertrek uit het nucleaire Non-proliferatie Verdrag en uitzetting van de IAEA-inspecteurs. (Reuters)