Frisse lucht

Neerlandsch’ rookbeleid is onder de rechter. Twee weken geleden zaten de eigenaars van het minikroegje De Kachel tegenover de Groningse politierechter om te vertellen waarom zij zich niet aan het rookverbod houden. Zal de rechter net als in Duitsland een vonnis vellen dat mild is voor kleine kroegen? De stemming is er niet naar. Nederland heeft geen tolerante bui, voor niks niet, en zéker niet voor rokers. Roken is iets ranzigs geworden. Iets voor zwervers en halvegaren. Iets voor achterkamertjes.

De mini-ondernemer laten we aan Groningen over. Maar waar is de ondernemingslust van de grotere horecajongens? Er zijn afzuiginstallaties die de binnenlucht inclusief rokende medemens schoner maken dan de fijnstoffige buitenlucht. Rookruimte overbodig: dat komt de gezelligheid ten goede. En de wet biedt er ruimte voor: „Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden.” Daar staat dus niet dat er überhaupt niet gerookt mag worden, maar dat obers er geen last van mogen hebben.

De huidige fixatie van ieder debat op de morele dimensies van problemen maakt consequent denken onmogelijk. De buitenlucht die wij inademen behoort tot de smerigste van Europa. De binnenlucht die in hermetisch afgesloten kantoren door slechte ventilatiesystemen in onze longen geblazen wordt, is een efficiënte verspreider van ziektekiemen. Een Colombiaanse KNO-arts die naar Canada verhuisde, zag bij zijn nieuwe patiënten allerlei bizarre keelontstekingen en allergieën. Canadezen hebben standaard de ramen dicht en de airco aan.

De Nederlander ziet zelfgenoegzaam toe hoe rokers buiten vernikkelen, waarna hij in zijn SUV stapt en de airco aanzet. Wat een verspilling van daadkracht en woorden, de verklaring van rokers tot de paria’s van de moraalmaatschappij. Consequent en nuttig zou het zijn de opluchting over het verdwijnen van doorrookte horeca te gebruiken als argument voor de verbetering van luchtkwaliteit overal. Waarom hebben alleen obers recht op frisse lucht?

Merel Boers

    • Merel Boers