EU-Hof: proefvelden gengewas openbaar

Luxemburg. De plaats van veldproeven met genetisch aangepaste gewassen mag niet geheim blijven. Het Europees Hof van Justitie heeft dat gisteren bepaald. De Franse en Nederlandse overheid hadden het Hof gewaarschuwd dat een precieze plaatsaanduiding ertoe kan leiden dat actievoerders de gewassen vernielen. Het EU-Hof vindt echter dat de EU-richtlijn geen ruimte laat voor een uitzondering wegens openbare orde of binnenlandse moeilijkheden. De zaak was aangespannen door een Franse milieuactivist. Die had een Franse gemeente gevraagd naar de teeltplaatsen, maar kreeg te horen dat die ”ergens in de Elzas” liggen. Het Hof moet binnenkort oordelen over een soortgelijke zaak tussen Greenpeace en het ministerie van VROM.