Eens rotjochies...

De PvdA heeft haar integratienota aangepast na kritiek van de leden.

Met minder ‘wij-zij’ gevoel.

Allochtone hangjongeren bij het winkelcentrum in Zeist. Foto Evelyne Jacq Europa, Nederland, Zeist, 23-05-2007 Winkel centrum 'De clomp' Allochtone hangjongeren bij het winkelcentrum. Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne

Een paar voorbeelden uit de gewijzigde integratienota van de PvdA die gisteren naar buiten is gebracht: migranten zijn ‘nieuwe Nederlanders’ geworden. Maar Marokkaans-Nederlandse rotjochies blijven Marokkaans-Nederlandse rotjochies. Nieuwkomers móésten „zonder voorbehoud” kiezen voor de Nederlandse samenleving, nu wordt het alleen nog van hen verwacht. Maar „krenken mag” blijft, met honderd extra woorden waarin de schrijvers uitleggen waarom ze dat schrijven.

Met die gewijzigde nota wil de partij helderheid brengen in het eigen standpunt over integratie. De eerste versie van de nota werd vanuit de partij met veel kritiek begroet. Het zou geen aandacht geven aan de positieve kanten van integratie en te veel uitgaan van een opgedrongen ‘wij-zij gevoel’.

Bij het verdedigen van de eerste versie zei PvdA-leider Wouter Bos dat hij er wel eens moe van werd dat iedereen die binnen de partij iets over haperende integratie zegt, zich moet verdedigen tegen verwijten van populisme en racisme. Daar ontkomt de nota nu ook niet meer aan.

Volgens de schrijvers blijft de strekking van het stuk overeind, maar is er meer tegemoet gekomen aan „de behoefte om in één adem steeds de twee kanten van de medaille te benoemen”, zoals partijvoorzitter Lilianne Ploumen het verwoordt.

Voor wie de eerste versie al een lange tekst vond, is de aanpassing geen verbetering. In plaats van 17 A4’tjes zijn er nu 23 vellen nodig om tegemoet te komen aan de bijna 400 amendementen die de partijleden hebben ingediend. Tijdens het landelijke PvdA-congres op 14 en 15 maart wordt gestemd over de nieuwe nota.