Economie krimpt

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 3,5 procent. Het aantal werklozen stijgt tot 425.000. Volgend jaar zijn dat er 675.000, 8,75 procent van de beroepsbevolking. Het begrotingsoverschot slaat om in een tekort.

Dat maakte het Centraal Planbureau (CPB) gisteren bekend. De prognoses zijn slechter dan het ‘meest pessimistische scenario’ dat het CPB in december presenteerde. „Dit is veel erger dan verwacht”, zei CPB-directeur Coen Teulings bij de presentatie van de cijfers. Teulings sloot een aantal van 800.000 werklozen aan het einde van 2010 niet uit.

Premier Balkenende zei dat „de ongekende terugval van de economie doet denken aan de jaren dertig”. De krimp van de economie is (los van de oorlogsperiodes) voor het laatst zo groot geweest in 1931. En in de crisisjaren tachtig van de vorige eeuw kwam het recordaantal werklozen alleen in 1983 even boven de 600.000. Het kabinet gaat zich in extra ministerraden buigen over bezuinigingen, investeringen en hervormingen.

Politieke partijen, werkgevers en vakbonden reageerden verontrust. Vooral de snel oplopende werkloosheid baart zorgen. Niet ondenkbaar is dat de begrotingsregels over een maximaal toegestaan tekort minder stringent zullen worden toegepast. Werkgeversorganisatie VNO-NCW riep op tot een ‘nationaal akkoord’ over loonmatiging. De vakbonden kwamen met een eigen plan, ‘Samen de crisis te lijf’.

Meer over de recessie op pagina 14 en 15, en zie het commentaar op pagina 21