Den Haag gaat eigen economie stimuleren

De gemeente Den Haag investeert 94 miljoen euro extra om de lokale economie te stimuleren. De gemeente haalt voor 59 miljoen euro aan geplande projecten naar voren, het overschot van 25 miljoen euro op de meerjarenbegroting wordt meteen geïnvesteerd en er wordt 10 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen die de werkgelegenheid moeten bevorderen. Dat blijkt uit een ‘crisisplan’ dat de wethouder van financiën Marieke Bolle (PvdA) vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het college van B en W wil bijvoorbeeld het onderhoud en vernieuwing van de riolering en straatverlichting naar voren halen. Het gaat om projecten die op korte termijn – uiterlijk voorjaar 2010 – moeten worden uitgevoerd. Bolle hoopt met de investeringen „het conjuncturele dieptepunt van de recessie te dempen”. De investeringen worden gefinancierd uit overschotten en reserves.

Volgens Ton Jacobs, hoofd gemeentelijke financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is Den Haag een van de eerste gemeenten die met een concreet economisch stimuleringsplan komt. Maarten Allers, directeur van het Centrum voor Economie van de Lagere Overheden (COELO), zegt dat andere gemeenten aan vergelijkbare plannen als die van Den Haag werken.

Van die plannen moeten geen wonderen worden verwacht, stelt Allers. Het is volgens hem voor centrale overheden al lastig om de economie te stimuleren, laat staan voor gemeenten. Wel vindt hij het „verstandig” dat de gemeente Den Haag slechts incidentele uitgaven in de economie stopt. Structurele extra uitgaven zouden gemeenten op langere termijn in problemen kunnen brengen, meent Allers.

Bolle erkent dat lokale bestuurders bescheiden middelen hebben en dat de aanpak van de recessie daarom vooral een taak van het Rijk is. „Maar je kunt als gemeente wel iets doen om de neerwaartse curve tegen te gaan.” Op 26 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het stimuleringsplan.