Daling werkloosheid onder allochtonen

Den Haag. De werkloosheid onder Turken, Marokkanen en andere niet-westerse allochtonen is vorig jaar afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft gepubliceerd. De werkloosheid onder allochtone jongeren nam in 2008 juist toe. Vorig jaar was 9 procent van de niet-westerse allochtonen werkloos. Dat was 1 procentpunt minder dan het jaar daarvoor. Van de vier grootste groepen niet-westerse allochtonen kenden Marokkanen met ruim 10 procent de hoogste werkloosheid.