Aruba en de familie Croes

Het artikel `De vermeende macht van familie Croes` (NRC Handelsblad, 14 februari) wekt sterk de indruk dat er sprake zou zijn van één familie Croes op Aruba. Croes is daar echter verreweg de meest voorkomende achternaam. En ongetwijfeld hechten de meeste `Croesen` op het eiland juist aan betere relaties tussen de rijksdelen, inclusief Nederland, en met de EU. Het zou beter zijn om in het vervolg - waar het deze problematiek betreft - niet te spreken over `de familie Croes` maar over de `gebroeders Hendrik en Rudy Croes`.