Alle kinderen in separeercel moeten worden gemeld

Alle gesloten instellingen voor jeugdzorg, waar uit huis geplaatste kinderen verblijven, moeten voortaan bij de inspectie jeugdzorg melden hoe vaak en waarom zij kinderen in de separeercel opsluiten. De inspectie jeugdzorg zal het aantal separaties – een omstreden manier om verwarde patiënten te kalmeren en suïcidale patiënten te beschermen – in kaart brengen zodat minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) in het najaar de Tweede Kamer daarover kan informeren. Op dit moment heeft niemand zicht op het aantal separaties in de jeugdzorg, aldus Rouvoet.

Deze toezeggingen deed minister Rouvoet gisteren aan de Tweede Kamer. Tijdens het vragenuurtje stelden acht fracties kritische vragen over de honderden kinderen die jaarlijks in de jeugdpsychiatrie in de separeercel terechtkomen. Jeugdpsychiatrische instellingen zijn al wel verplicht om ‘onvrijwillige’ separaties te melden bij de inspectie. Uit die meldingen blijkt dat het in 2007 ging om 522 separaties en in 2008 om 346. De inspectie voor de gezondheidszorg moet dit jaar bij psychiatrische jeugdinstellingen speciaal toezien op het aantal separaties van kinderen (vanaf 12 jaar) en de manier waarop die worden toegepast, zei Rouvoet verder.

De rechtspositie van kinderen die in de gesloten jeugdzorg verblijven is minder sterk dan die van kinderen in jeugdgevangenissen (justitie) of de jeugdpsychiatrie (zorg). Deze ongelijkheid moet „zo snel mogelijk worden weggenomen”, zei Rouvoet. Daartoe wordt al een wetswijziging voorbereid.

Alle Kamerfracties betreuren het dat psychiatrische jeugdinstellingen zich soms genoodzaakt zien te separeren omdat ze te weinig personeel hebben om het kind op een zachtaardiger manier te kalmeren. Rouvoet antwoordde daarop dat separeren in een kale cel simpelweg niet mág om die reden. „De inspectie moet daar bovenop zitten”. Hij wees erop dat psychiaters zelf vinden dat ze zo min mogelijk moeten separeren.

Separatie mag nooit worden toegepast als strafmaatregel of om overlast te bestrijden, onderstreepte Rouvoet.