Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Advocaat niet betrokken bij heling kunst

De Bossche advocaat Arthur van den Biezen is ten onrechte beticht van heling. De deken oordeelt dat er geen aanleiding was voor justitie om de advocaat als verdachte aan te merken.

Advocaat Arthur van der Biezen uit Den Bosch heeft niets te maken gehad met de heling van vijf zeventiende-eeuwse schilderijen die in 2002 uit het Frans Halsmuseum werden gestolen. Tot die conclusie komt de deken van het arrondissement Den Bosch, Henk van Dijk. De deken is kritisch over de rol van justitie: er was volgens hem destijds geen enkele goede reden om de advocaat als verdachte aan te merken.

De advocaat in kwestie werd in 2006 door een cliënt gevraagd om te bemiddelen bij de overdracht van de gestolen doeken. Daarna kwam hij zelf bij justitie in beeld als verdachte. De strafzaak tegen hem werd in oktober vorig jaar geseponeerd.

De deken in Den Bosch had de zaak in onderzoek genomen omdat hij vond dat enkele vragen nog niet goed waren onderzocht. Zo beriep Van der Biezen zich op zijn verschoningsplicht en wilde hij niks zeggen over vertrouwelijke gesprekken met zijn cliënt. De deken stelt dat hij zijn onderzoek ook deed in het belang van de advocaat zelf, omdat diens goede naam in het geding was.

De deken concludeert dat Van der Biezen „zich in alle opzichten heeft gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt”. Het „siert” hem dat hij zich gehouden heeft aan zijn geheimhoudingsplicht tegenover zijn cliënt, terwijl hij zichzelf van alle blaam had kunnen zuiveren door wel te spreken, aldus de deken.

Van der Biezen heeft destijds, toen zijn cliënt hem benaderde over de schilderijen, de toenmalige deken van het arrondissement daarvan op de hoogte gesteld en verscheidene collega-strafrechtadvocaten geraadpleegd, van wie sommigen hetzelfde hadden meegemaakt.

Nadien werd Van der Biezen zelf door justitie als verdachte aangewezen, op basis van een afgeluisterd voicemailbericht en een telefoongesprek met zijn cliënt. Daaruit bleek dat hij in het bezit was van een geheugenstick met foto’s van de gestolen schilderijen. Justitie trok hieruit vervolgens de conclusie dat de advocaat voor zijn cliënt besprekingen voerde met potentiële kopers.

De politie heeft ook geprobeerd hem in de val te laten lopen. Zijn cliënt en een tweede man – naar later bleek een undercoveragent die zich voordeed als potentiële koper van de schilderijen – boden hem op zijn kantoor geld aan. Advocaat Van der Biezen weigerde het geld in ontvangst te nemen.

De deken hoopt dat de naam van Van der Biezen, die al twintig jaar als strafrechtadvocaat werkt en geregeld in grote zaken optreedt, nu volledig gezuiverd is.

De gestolen schilderijen, die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van 3 miljoen euro, werden vorig jaar bij een inval op een landgoed in Den Bosch teruggevonden. Ze bleken behoorlijk beschadigd. Drie verdachten werden opgepakt, één van hen werd later weer vrijgelaten.

Het belangrijkste gestolen werk was een paneel van Adriaen van Ostade, De tevreden drinker, uit de collectie van het Frans Hals Museum in Haarlem. Een ander gestolen schilderij, ook van Van Ostade en getiteld De kwakzalver (1648) was een bruikleen van het Instituut Collectie Nederland.

De dieven hadden daarnaast een werk van Jan Steen meegenomen, eveneens genaamd De kwakzalver. Dit paneel was een bruikleen uit een particuliere collectie. De twee resterende ontvreemde werken waren gemaakt door leerlingen van Van Ostade.