138 bedrijven vragen om verlenging van werktijdverkorting

Rotterdam. 138 bedrijven hebben tot nu toe toestemming gevraagd aan minister Donner (Sociale Zaken) om de periode van werktijdverkorting te verlengen. Volgens de jongste cijfers van het ministerie van Sociale Zaken, die gistermiddag bekend werden gemaakt, kregen 71 bedrijven (waaronder vrachtwagenfabrikant DAF) toestemming om hun personeel nog eens zes weken minder te laten werken. Bijna 70 verzoeken werden teruggestuurd, veelal wegens het ontbreken van een adequaat scholingsplan. In totaal hebben inmiddels 461 bedrijven werktijdverkorting ingevoerd.