Top ziekenhuizen Zeeland weg

De bestuursvoorzitters van Ziekenhuis Walcheren en Oosterscheldeziekenhuizen in Goes moeten van de raden van toezicht vervroegd aftreden. „De commotie in de samenleving en van het personeel” over een fusie tussen deze ziekenhuizen werd te groot, zegt Lieuwe Rienstra, voorzitter van de raad van toezicht van Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen.

Beide ziekenhuizen willen met de fusie uit de financiële problemen komen. Het eigen vermogen van de ziekenhuizen was vorig jaar nul, zegt Rienstra. Veel bewoners van Walcheren willen niet dat na de fusie de acute zorg van hun eiland verdwijnt. In de fusieplannen gaat de acute zorg naar Goes, alle planbare zorg komt in Walcheren. Twee weken geleden protesteerden 3.500 mensen hiertegen. Bovendien had afgelopen week de ondernemingsraad van Ziekenhuis Walcheren het vertrouwen in de topmannen opgezegd, boden medewerkers een zwartboek aan aan bestuursvoorzitter Rob Zomer van Ziekenhuis Walcheren en zegden vakbonden het vertrouwen in hem op. In Goes is Hans Simons topman, ex-staatssecretaris van Volksgezondheid voor de PvdA.

Volgens Rienstra komt er binnen twee weken een interim-bestuurder en gaan de fusieplannen gewoon door. De aanvraag hiervoor ligt bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Die neemt naar verwachting uiterlijk volgende maand een beslissing.

Zomer begrijpt het verzet tegen de fusie niet. Een deel van de zorg van de huidige vestiging in Vlissingen verdwijnt, maar „er komt veel betere acute zorg in Goes bij”, zegt Zomer. Volgens hem moeten veel Zeeuwen nu nog voor een belangrijk deel van de acute zorg naar Rotterdam of Antwerpen. In de toekomst kunnen bewoners van Zeeland in Goes terecht.

Simons is optimistisch: „Bij velen is inmiddels de overtuiging dat ziekenhuizen op Zeeuwse schaal moeten samenwerken. Twee afzonderlijke ziekenhuizen kunnen in een dun bevolkt gebied op termijn het huishoudboekje niet rond krijgen.”