`Rijk gebonden aan uitslag referendum opheffing Antillen`

Willemstad, 17 febr. - Nederland is gebonden aan de uitslag van het staatkundig referendum op Curaçao op 8 mei aanstaande Als een meerderheid van de Curaçaoënaars tegen de met Nederland gemaakte afspraken stemt over de opheffing van het Antilliaanse staatsverband, moet Nederland opnieuw met Curaçao om tafel over de gerezen pijnpunten. Dat zegt voorzitter Douwe Boersema van de Curaçaose referendumcommissie. Premier Jan Peter Balkenende (CDA) liet eind vorig jaar na afloop van een Ronde Tafelconferentie doorschemeren dat er bij een ”nee” op Curaçao geen ruimte voor nieuwe onderhandelingen is. Veel Curaçaoënaars hebben bezwaar tegen het met Nederland afgesproken toezicht op justitie en overheidsfinanciën, in ruil voor de sanering van 1,7 miljard euro van de Antilliaanse overheidsschuld. Vooral het mogelijk ingrijpen van de minister van Justitie in de lokale rechtspraak leidt tot weerstand.