PvdA: migrant heet nu nieuwe Nederlander

Migranten zijn ‘nieuwe Nederlanders’ geworden. Maar Marokkaans-Nederlandse rotjochies blijven Marokkaans-Nederlandse rotjochies. Nieuwkomers móésten „zonder voorbehoud” kiezen voor de Nederlandse samenleving, nu wordt het alleen nog van hen verwacht. Maar „krenken mag” blijft, met honderd extra woorden waarin de schrijvers uitleggen waarom ze dat schrijven.

Het zijn voorbeelden van de wijzigingen in de integratienota van de PvdA die vandaag bekend zijn gemaakt. Met die nota wil de partij helderheid brengen in het eigen standpunt over integratie. De eerste versie van de nota werd vanuit de partij met veel kritiek begroet. Het zou geen aandacht geven aan de onvermijdelijk en ook positieve kanten van integratie, en te veel uitgaan van een opgedrongen ‘wij-zij gevoel’.

Bij het verdedigen van de eerste versie zei PvdA-leider Wouter Bos dat hij er wel eens moe van werd dat iedereen die binnen de partij iets over haperende integratie zegt, zich moet verdedigen tegen verwijten van populisme en racisme. Daar ontkomt de nota nu ook niet meer aan.

Volgens de schrijvers blijft de strekking van het stuk overeind, maar is er meer tegemoet gekomen aan „ de behoefte om in één adem steeds de twee kanten van de medaille te benoemen”, zoals partijvoorzitter Lilianne Ploumen het verwoordt.

Voor wie de eerste versie al een lange tekst vond, is de aanpassing geen verbetering. De nieuwe „gepreadviseerde conceptversie” van de nota past niet langer op 17 volle A4’tjes. De 23 die er nu nodig zijn, is de prijs die de partijtop moest betalen om tegemoet te komen aan de bezwaren in de bijna 400 amendementen die PvdA-leden na het spellen van de eerste versie wisten op te stellen.