Persoonlijk geluk in drie antwoorden: Ik! Hier! Nu!

God bestaat ‘waarschijnlijk’ niet, Knevel is darwinist, de paus vergist zich. Waarom, roept Freek de Jonge.

Opmerkelijk is dat zich in korte tijd voorafgaand aan vandaag een aantal gebeurtenissen voordeed dat in het kader van deze lezing zo’n opvallende samenhang heeft, dat als we niet beter zouden weten een leidende hand doet vermoeden.

Gebeurtenis één..

Het atheïsme is zich aan het hergroeperen. God mag weten waarom. Er rijden opeens bussen door het land waarop de spreuk staat

‘God bestaat waarschijnlijk niet.

Dus houd op met je zorgen te maken.

En geniet van het leven.’

Ik ben een atheïst

dus over dat tussenvoegsel ‘waarschijnlijk’ begon ik me onmiddellijk ernstige zorgen te maken.

Maar lang duurde dat gelukkig niet omdat ik tot de conclusie kwam dat ik waarschijnlijk atheïst was.

En weg waren mijn zorgen en kon ik weer van het leven genieten op een manier waar menig gelovige een puntje aan kan zuigen.

Misschien is de tweede gebeurtenis nog wel schokkender.

Andries Knevel

evangelische rots in de goddeloze branding

valt gedeeltelijk van zijn geloof.

Het scheppingsverhaal uit Genesis kan hij niet meer letterlijk nemen. En dat staat nog maar in het begin van de Bijbel.

Ik ben benieuwd als Andries de Bijbel straks helemaal uit heeft

hoe hij over de rest denkt?

Drie:

De paus verslikt zich en blijkt niet onfeilbaar.

De heer Williamson en zijn collega’s werden gerehabiliteerd

ondanks evident antisemitisme binnen hun Pius X-beweging.

Vroeger was het roma locuta causa finitade paus heeft gesproken de zaak is afgedaan.Tegenwoordig zegt de paus: habeo non scienta! Ich habe es nicht gewusst!

Er zijn in de wereld nog drie dingen heilig:

de Holocaust, Allah en de Profeet.

En ten slotte, als reactie op de pauselijke misstap trad een decaan religiewetenschappen, hoogleraar theologische ethiek uwer universiteit uit de rooms-katholieke kerk.

Er was bij Jean Pierre Wils

een jarenlange intellectuele emotionele en morele worsteling aan voorafgegaan.

Waarbij je je kunt afvragen

of het misbruik van kinderen op grote schaal door rk-geestelijken

niet voldoende emotionele en morele argumenten voor een ethicus zijn?

Een mens is kennelijk heel verdraagzaam

als het erom gaat zijn geloof te kunnen behouden.

Overigens waren de kranten die het bericht plaatsten

meer geïnteresseerd in

wat de kosten waren om uit de kerk te treden

dan wat die worsteling inhield.

Ik moest in alle gevallen denken

aan de woorden van een professor uit Leuven

die net met emeritaat is.

Herman de Dijn stelde in een toespraak over verwondering:

we zijn van een mysterie-samenleving

naar een probleem-samenleving gegaan.

Van een samenleving waar het lijden centraal stond

naar een samenleving waar alles draait om het geluk.

Als je het bestaan ziet als het grote mysterie

dan is religie een poging het mysterie te heiligen

terwijl het atheïsme het probeert te ontheiligen.

De een doet een poging door zijn lijden te ritualiseren

het bestaan leefbaar te maken.

De ander denkt zoveel geluk te verwerven

dat hij zorgeloos kan genieten.

Het mysterie omvat het raadsel van het menselijk lijden.

Het probleem betreft een zaak die het geluk in de weg staat.

Het persoonlijk lijden kan worden samengevat in drie vragen:

Waarom ik?

Waarom hier?

Waarom nu?

Persoonlijk geluk in de drie antwoorden:

Ik!

Hier!

Nu!

De jaarlijkse Frans Kellendonklezing aan de Radboud Universiteit van Nijmegen werd gisteravond uitgesproken door cabaretier Freek de Jonge.

    • Freek de Jonge