Minder kanker bij platvis in Noordzee

Rotterdam. Het percentage platvissen met leverkanker en huidziektes langs de Nederlandse kust en in de Noordzee is de laatste paar decennia drastisch gedaald. Midden jaren tachtig had 30 tot 40 procent van de oudere platvissen levertumoren, de laatste jaren minder dan 2 procent. Dit komt door verbeterde waterkwaliteit en door minder kankerverwekkende stoffen in het bovenste deel van de zeebodem, waar platvissen als bot, tong, schol en schar leven. Dit blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Deltares in Delft dat verschijnt in Environmental Science & Technology.