Medvedev ontslaat gouverneurs

De Russische president Dmitri Medvedev heeft gisteren met veel trompetgeschal vier gouverneurs en de minister van Landbouw ontslagen. De vervanging van de gouverneurs van de provincies Orjol, Pskov, Voronezj en het autonome gebied Nenets wordt door het Kremlin een belangrijke maatregel genoemd om de economische crisis beter te kunnen bestrijden. De ambtstermijn van de vier was echter geheel of bijna afgelopen.

Minister van Landbouw Aleksej Gordejev, die tien jaar lang het landbouwministerie bestierde, is voorgedragen voor het gouverneursschap van Orjol. Zijn overplaatsing wordt algemeen beschouwd als een degradatie, omdat hij er niet in geslaagd zou zijn een concreet plan voor landbouwhervormingen op te stellen. Voor hem is nog geen vervanger aangewezen.

Medvedev lijkt met het ontslag van vier gouverneurs in een klap zijn daadkracht te willen tonen. De Russische regering doet dezer dagen haar uiterste best de bevolking ervan te overtuigen dat zij perfecte maatregelen heeft getroffen om de crisis te kunnen aanpakken. Daartoe hield Medvedev afgelopen zondag, naar analogie van de Amerikaanse president Reagan in de jaren tachtig, de eerste van een serie informele televisiegesprekken waarin hij de bevolking verzekerde de zaak onder controle te hebben en dat iedereen rustig kon gaan slapen. In die eerste uitzending zei Medvedev onder meer dat hij ingrijpende personeelswijzigingen op bestuurlijk niveau niet zou schuwen.

De afgezette gouverneurs waren allen benoemd ten tijde van president Jeltsin. Hun opvolgers gelden als trouwe volgelingen van premier Vladimir Poetin. Zo is de nieuwe gouverneur van Pskov, Andrej Toertsjak, de zoon van een van diens oude vrienden. De anticrisismaatregel van Medvedev lijkt dan ook nog het meest op een poging de greep van Moskou op de provincies te verstevigen uit angst voor protesten en stakingen. De woordvoerders van de in ongenade gevallen gouverneurs waren gisteren nog niet op de hoogte van het ontslag van hun bazen en wilden geen commentaar geven.

Volgens Vladislav Soerkov, plaatsvervangend chef van de presidentiële staf, vormen de ontslagen geen voorbode voor een ontslaggolf onder de Russische gouverneurs.