Kritiek Raad van State op ontslaggeld

De Raad van State heeft stevige kritiek op het kabinetsvoorstel om mensen met een inkomen vanaf 75.000 euro maximaal een jaarsalaris ontslagvergoeding te geven.

Het adviesorgaan heeft het kabinet in een advies voorgesteld om het plan te heroverwegen en niet naar de Tweede Kamer te sturen. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft dat gisteren toch gedaan.

Het gebeurt niet vaak dat de Raad van State zo negatief oordeelt over een wetsvoorstel: volgens een woordvoerder krijgt slechts 5 procent van de wetsvoorstellen een negatief advies.

De kritiek van de Raad van State spitst zich toe op de inkomensgrens van 75.000 euro. Die roept ongelijkheid in de hand, schrijft de raad in het advies aan de minister. Immers, twee even oude werknemers met even veel dienstjaren kunnen binnen het voorstel een zeer uiteenlopende ontslagvergoeding krijgen, omdat de één een jaarsalaris heeft van 74.999 euro en de ander 75.000 euro of meer.

De raad mist een „toereikende verklaring voor de keuze van de minister”. De arbeidsmarktpositie van elke ontslagen werknemer moet zonder onderscheid naar inkomensniveau worden getoetst door de rechter, aldus het advies. Het is vervolgens aan de rechter om een en ander tot uitdrukking te laten komen in de ontslagvergoeding.

Minister Donner ziet geen reden om zijn voorstel aan te passen, blijkt uit zijn reactie. Volgens hem is er binnen het voorstel nog voldoende ruimte om recht te doen aan de arbeidsmarktpositie van elke werknemer. De rechter kan in het voorstel immers nog steeds afwijken van het maximum „als de arbeidsmarktkansen van een werknemer met een inkomen gelijk aan of hoger dan 75.000 euro slecht zijn”.

Het kabinet stemde eind vorig jaar in met de beperking van ontslagvergoedingen, nadat Donner daar eerder een akkoord over sloot met werkgevers en vakbeweging.

De komende tijd zullen bonden en bedrijven vaak onderhandelen over ontslagvergoedingen als onderdeel van een sociaal plan. Daarbij is de vraag welke norm wordt gehanteerd: de oude – voor de meeste werknemers aantrekkelijker – of de nieuwe kantonrechtersformule die sinds 1 januari geldt.

Gisteren maakte vrachtwagenfabrikant DAF al bekend dat boventallige werknemers een ontslagvergoeding krijgen op basis van de nieuwe kantonrechtersformule, maar dat DAF dit bedrag zal aanvullen tot het niveau van de oude regeling. Ook chipfabrikant NXP in Nijmegen hanteert vooralsnog de oude formule.