Kleine weekdieren reizen tussen polen

Rotterdam, 17 febr. - Ten minste 235 koudeminnende soorten leven zowel rond de Noord- als de Zuidpool. Dat blijkt uit onderzoek dat is verricht in het kader van de Census of Marine Life, een grootscheepse inventarisatie van het zeeleven op aarde. In totaal telden onderzoekers 7.500 soorten rond de Zuidpool en 5.500 in de Noordpoolzee. Van vogels en walvissen is bekend dat ze tussen de polen migreren. Maar ook kleinere soorten als weekdieren komen voor op beide polen. Vermoedt wordt dat ogenschijnlijk honkvaste soorten zich als larve laten meedrijven met diepzeestromingen. Die reis moet regelmatig zijn. Als een soort de afstand maar heel zelden zou overbruggen, zouden aan beide polen op den duur verschillende soorten ontstaan.