Gezicht spiegelt de ziel

Een experiment van het Britse populair-wetenschappelijke tijdschrift New Scientist en twee Britse psychologen bevestigt dat het gezicht de spiegel van de ziel is. Althans, bij vrouwen. Bezoekers van een website beoordeelden foto’s van gezichten van mannen en vrouwen op de eigenschappen grappig, gelukkig, religieus en betrouwbaar. Bij de vrouwengezichten lukte dat zeer goed. De gelukkige vrouwengezichten werden in 73 procent van de gevallen juist geïdentificeerd, voor de religieuze vrouwengezichten was dat percentage 70 en voor de betrouwbare gezichten was de score 54 procent. Alleen het grappige vrouwengezicht werd niet juist geraden. Bij mannengezichten waren de scores van de bezoekers van de site in geen enkel geval significant.

Op de website (facesexperiment.co.uk) waren per eigenschap en per sekse steeds twee gezichten afgebeeld. Elk gezicht vertegenwoordigde het uiterste van een spectrum: zeer religieus of zeer areligieus bijvoorbeeld. Het waren niet de werkelijke gezichten van reëel bestaande personen, maar door de computer uitgerekende gemiddelden van de gezichten die meer dan 1.000 lezers van New Scientist hadden opgestuurd. De lezers stuurden een frontale portretfoto van zichzelf en vulden ook een korte vragenlijst in, waarin ze moesten aangeven hoe gelukkig, grappig, religieus of betrouwbaar ze zichzelf vonden. Van de extremen werd per sekse de gemiddelde foto berekend en op de site gepubliceerd. De zo samengestelde 16 gezichten werden door meer dan 6500 sitebezoekers beoordeeld.

Het experiment stond onder leiding van de psychologen Richard Wiseman (University of Hertfordshire) en Rob Jenkins (University of Glasgow). Zij geven een aantal mogelijke verklaringen voor het grote verschil tussen de scores voor mannen- en vrouwengezichten. Het kan zijn dat vrouwengezichten informatiever zijn dan mannengezichten. Ook is het mogelijk dat de mannen hun vragenlijst minder eerlijk hebben ingevuld. Een derde mogelijke verklaring is dat de vrouwen zorgvuldiger zijn geweest bij het selecteren van de opgestuurde foto’s.