Eureko wil liever niet bij de overheid aankloppen

Verzekeraar Eureko kampt met lagere inkomsten uit verzekeringen en een snelle daling van de waarde van de aandelenportefeuille. De twee grootaandeelhouders moesten bijspringen.

Afboekingen, een fors verlies en een kapitaalinjectie. Het zijn inmiddels bekende ingrediënten waar menig bank en verzekeraar mee geconfronteerd wordt. Gisteren was het de beurt aan Eureko, de grootste verzekeraar van Nederland.

Eureko kreeg 1 miljard euro van zijn twee grootaandeelhouders Rabobank en de Vereniging Eureko. Het geld geeft Eureko voorlopig wat ruimte. Maar gezien de situatie op de financiële markten en de ontwikkelingen in sommige sectoren in de verzekeringsbranche is de kans aanwezig dat Eureko in de toekomst nogmaals moet aankloppen bij de aandeelhouders – of wellicht bij de Nederlandse overheid.

De naam Eureko zal bij de meeste kopers van verzekeringsproducten onbekend zijn. Maar de overkoepelende holding Eureko is groot in verzekeringen, de grootste zelfs van Nederland. Namen die wel een belletje doen rinkelen zijn onder meer Achmea, Zilveren Kruis, FBTO, Avéro en Interpolis.

Dat de grootste verzekeraar van het land naarstig naar kapitaal zocht werd begin januari al bekend. Toen zei Eureko dat het in gesprek was met de twee grote aandeelhouders over een kapitaalinjectie.

De reden voor de zoektocht was de scherpe daling van de solvabiliteitsratio. Deze ratio, die de verhouding weergeeft tussen het eigen en het vreemde vermogen, stond eind vorig jaar op 150 procent, waardoor Eureko dreigde de hoge A+-beoordeling van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s te verliezen. Een lagere beoordeling is slecht voor de reputatie en slecht voor de portemonnee: hoe lager de status hoe duurder het is om geld te lenen op de kapitaalmarkt.

Die solvabiliteitsratio ligt door de injectie nu weer op 175 procent. Beter, maar geen cijfer om rustig bij te gaan slapen. Dat dit cijfer volatiel is blijkt wel uit het feit dat de solvabiliteitsratio medio 2008 nog op 203 procent stond en medio 2007 nog op 230 procent.

Het grootste probleem voor Eureko, dat actief is in twaalf landen en ruim 20.000 werknemers heeft, zijn de ontwikkelingen op de financiële markten. De enorme koersdalingen noopten Eureko ertoe om over 2008 1,05 miljard euro af te boeken op de aandelenportefeuille. Een groot deel werd afgeboekt op belangen van Eureko in twee beursgenoteerde ondernemingen. Op het belang in de Portugese verzekeraar Millennium BCP werd 693 miljoen euro afgeschreven en op het belang in de Britse vermogensbeheerder F&C Asset Management werd 103 miljoen euro afgeschreven.

De afschrijvingen zorgden er mede voor dat er over 2008 een verlies werd geleden van 2,1 miljard euro. Eureko hoopt dat de omvang van de afboeking ervoor zal zorgen dat het voorlopig niet opnieuw hoeft te kijken of er nieuwe afboekingen nodig zijn. „We hopen nu zoveel mogelijk te hebben gehad en de risico’s te hebben afgedekt”, zei financieel directeur Gerard van Olphen gisteren tijdens een telefonische toelichting. Maar zeker is dat in de huidige tijden allerminst. „Er staan momenteel zoveel signalen op rood.”

Behalve de onrust op de financiële markten staat Eureko voor andere problemen. In Nederland staan de activiteiten in de levensverzekeringsbranche al enige tijd onder druk door de toenemende concurrentie van bijvoorbeeld de pensioenfondsen. Daar komt de economische crisis nu bij. De verzekeringsoperaties in de zorgsector zullen volgens Van Olphen niet veel lijden onder de economische neergang, maar de schadesector wel. „We zien dat er minder auto’s worden verkocht en dus dat er minder verzekeringen in deze branche worden afgesloten. Ook halen sommige leasemaatschappijen grote aantallen auto’s uit het pakket waardoor ze daar ook geen verzekering meer voor nodig hebben”, zei Van Olphen.

Het is voor Eureko te hopen dat de problemen niet van dien aard worden dat er weer kapitaal nodig is. De onderhandelingen met de aandeelhouders duurden ruim een maand, niet echt een teken dat er gemakkelijk geld beschikbaar werd gesteld. En Van Olphen maakte duidelijk dat hij liever niet langsgaat bij het ministerie van Financiën. „Dat zie ik toch echt als een lender of last resort, als het met de aandeelhouders niet lukt.”

    • Heleen de Graaf