Economie van Japan krimpt 12,2 procent

Tokio. De Japanse economie heeft in het laatste kwartaal van het vorige jaar de grootste krimp doorgemaakt sinds de eerste oliecrisis, nu 35 jaar geleden. Het is ook de eerste krimp sinds zeven jaar. Op jaarbasis kromp het bruto binnenlandse product van Japan met 12,7 procent; ofwel met 3,3 procent in het bewuste kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De kwartaal-op-kwartaalkrimp is ruim twee keer zo groot als die van de eurozone (minus 1,5 procent) in hetzelfde kwartaal. Daarbij moet worden aangetekend dat Japanse statistieken meestal later weer worden herzien. Maar de neerwaartse trend is onmiskenbaar.