Deficit bij gymnasia

De 37 zelfstandige gymnasia vrezen een tekort op het personeelsbudget van enkele tonnen per school door de verhoging van de lerarensalarissen die minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) met hen heeft afgesproken. Dat zegt een aantal rectoren vandaag in deze krant.

Academisch geschoolde leraren die in de hoogste klassen lesgeven, komen vanaf 2014 automatisch in de hoogste salarisschaal. Op de zelfstandige gymnasia zijn vrijwel alle leraren academisch geschoold. Zij moeten die verhoging krijgen, maar Plasterk bekostigt slechts de helft. Rectoren zeggen dat zij om de kosten beheersbaar te houden, jonge leraren niet meer zullen laten lesgeven in de hoogste klassen. Die zullen daardoor hun heil massaal op andere scholen zoeken.

De Algemene Onderwijsbond betwijfelt of er een probleem is. Een woordvoerder:„Het moet eenvoudig zijn jonge leraren snel te laten doorstromen naar de hoogste schaal, want de komende jaren gaan veel leraren met pensioen.”

Gymnasium: pagina 3

    • Derk Walters