Dan 2004 tot 2007 ook maar meteen

De belastingaangifte komt eraan: voor 1 april moet de aangifte gedaan zijn.

Let dit jaar vooral op giften. Daar wordt namelijk extra streng op gecontroleerd.

Illustratie Maaike Hartjes Hartjes, Maaike

1Trek ziektekosten af. De kans is groter dan ooit dat we over 2008 ziektekosten mogen aftrekken. De drempel is namelijk veel lager dan voorheen, slechts 1,65 procent van het drempelinkomen (vorige jaren 11,5 procent). Bovendien geeft de chronisch ziekenaftrek een extra aftrekmogelijkheid. Deze geldt voor iedereen die vorig jaar meer dan 325 euro uitgaf aan een bril, hulpmiddelen, medicijnen, dieetkosten en een eigen bijdrage aan noodzakelijke thuiszorg. Samen heten deze uitgaven ‘specifieke ziektekosten’.

Zijn deze kosten meer dan 325 euro dan bestaat, bovenop de aftrek van deze kosten, recht op de chronisch ziekenaftrek van 821 euro. Is het (gezamenlijke) drempelinkomen daarbij minder dan 31.589 euro, dan mogen we de specifieke uitgaven ook nog vermenigvuldigen met 2,13. Dit bedrag mag nog worden opgehoogd met premies voor aanvullende ziektekostenverzekeringen.

2Vraag belasting terug. Wie in 2008 in deeltijd werkte, niet het hele jaar werkte of hoge buitengewone uitgaven (zoals ziektekosten) had bij een laag inkomen, heeft waarschijnlijk recht op een belastingteruggave. Dit is te claimen via het gewone aangifteprogramma van www.belastingdienst.nl. Belasting terugvragen kan over 2008, 2007, 2006, 2005 en 2004.

3Pas op met aftrekbare giften. De fiscus gaat giften in 2008 extra controleren. Giften zijn slechts aftrekbaar als ze zijn gedaan aan een bij de fiscus geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). „Ik mag het eigenlijk niet zeggen”, tipt belastingadviseur en auteur Marjan Langbroek, „Maar als je niet gecontroleerd wil worden, vul dan je giftenaftrek niet in.”

4Middel inkomens. Wie nog niet lang flink verdient, moet alert zijn. Via de middelingsregeling zijn iemands belastbare inkomens in box 1 over drie aaneengesloten jaren uit te smeren. Stel: in 2006 en 2007 verdiende een werknemer jaarlijks 4.000 euro, maar vorig jaar ineens 37.000 euro. Dan zal middeling waarschijnlijk geld opleveren. De regels rond middeling staan uitstekend uitgelegd op de internetsite van de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/variabel/sterk_wisselende_inkomens/). Een verzoek om middeling moet geschieden binnen 36 maanden nadat het belastbaar inkomen over het laatste middelingsjaar definitief is vastgesteld. Middeling kan dus nog zinvol zijn voor een werknemer die al vijf jaar werkt.

5Denk aan dividendbelasting. Een huishouden dat maximaal 40.630 euro vermogen bezit, hoeft geen vermogensrendementsheffing te betalen. Geef echter wel de eventueel op een belegging ingehouden dividendbelasting aan in box 3, want die geeft de fiscus terug. Een ingehouden bedrag staat aangegeven op de jaaropgave van de geldinstelling.

6Los eerst het niet-aftrekbare hypotheekdeel af. Een voordeelkans hebben woningeigenaren die een stuk(je) hypotheekschuld hebben gebruikt voor iets anders dan aankoop, onderhoud of verbetering van de eerste eigen woning. Ze hebben er bijvoorbeeld een auto van gekocht. Langbroek: „Alle aflossingen op zo’n gemengde lening mag je geheel toerekenen aan het leningdeel waarvan de rente fiscaal niet aftrekbaar is. Zo blijft je renteaftrek maximaal.” De rente op een onveranderde hypotheeklening van voor 1996 is trouwens altijd aftrekbaar, zelfs als het geld is uitgegeven in het casino of op vakantie.

7Verdeel inkomsten en vermogen optimaal. Als twee fiscale partners de hele aangifte hebben ingevuld, belanden ze in het verdeelscherm. Meestal is het meest gunstig om de aftrekposten toe te wijzen aan de meestverdiener en de bijtellingen aan de minstverdiener. Ook de ingehouden dividendbelasting (aftrekpost) is te verdelen. Die staat echter, heel onhandig, in een ander scherm.

Vrijwel altijd is een belastingvoordeeltje haalbaar als twee partners beide een inkomen hebben, maar slechts één daarvan een salaris waarop precies voldoende loonbelasting is ingehouden. Schuif dan zo met inkomen of vermogen dat de aanslag van de partner in loondienst precies uitkomt op 42 euro. Bedragen tot 42 euro int de fiscus in 2008 niet.

Erica Verdegaal

    • Erica Verdegaal