'Crisis gaat een keer over'

De verliezen van Aegon zijn zwaarder dan verwacht. Dat is volgens Wynaendts een momentopname. ‘Als je de impact van de financiële markten er uit haalt gaat het juist goed.’

De Nederlandse verzekeraar Aegon kwam vanmorgen met goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws was dat het verlies in het vierde kwartaal zal uitkomen op 1,2 miljard euro, enkele honderden miljoenen meer dan verwacht. Het positieve nieuws – zo stelden analisten – was dat de verzekeraar een kapitaalbuffer heeft van 2,9 miljard euro, een overschot dat een nieuwe lening van minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) voorlopig niet waarschijnlijk maakt.

Topman Alexander Wynaendts is voorzichtig in zijn toelichting op de voorlopige cijfers en durft geen voorspelling af te geven over het lopende jaar. „Niemand weet wanneer deze crisis over zal zijn.”

Een groot verlies in het vierde kwartaal. De financiële markten doen u nog veel pijn.

„Wij moesten onze beleggingen met 800 miljoen euro afwaarderen. De markten zijn nog altijd zeer volatiel en de onzekerheid is groot. Maar het is een waardemeting op een bepaald moment, geen afboeking. Als de situatie beter wordt kunnen de waarderingen dus weer stijgen.”

Merkt u dat klanten weglopen of minder producten afnemen als gevolg van de crisis?

„Nee. Onze zaken gaan, als je de impact van de financiële markten er uit haalt juist goed. Zo is de verkoop van nieuwe verzekeringen in het vierde kwartaal ongeveer gelijk gebleven. Belangrijker voor ons: de omvang van de stortingen van nieuwe en bestaande klanten nam flink toe. We hebben de bestaande klanten dus behouden en het feit dat zij meer geld wilden investeren in levensverzekeringen, beleggingsfondsen en pensioenproducten, laat zien dat zij vertrouwen hebben in Aegon.”

Verzekeringsproducten kopen terwijl de economie krimpt?

„Mensen zoeken juist in onzekere tijden een bepaalde zekerheid. En dus zorgen ze ervoor dat ze blijven betalen voor die pensioenvoorziening die ze hebben afgesloten. Dat ze dat in deze tijden bij ons doen zie ik als een goed teken voor het vertrouwen in ons bedrijf.”

U gaat wil meer kapitaal vrijmaken binnen Aegon om de buffer hoog te houden. Hoe gaat u dat doen?

„Vooral door overal in het bedrijf efficiënter te werken. Dat is eind 2008 aangekondigd en je ziet dat het werkt. We wilden in het vierde kwartaal bijvoorbeeld 600 tot 800 miljoen euro vrijmaken en dat is een miljard geworden.”

De term efficiënter werken is meestal een eufemisme voor het schrappen van arbeidsplaatsen

„Het aantal banen bij Aegon zal afnemen ja, maar ik denk dat dit vooral zal het geval zal zijn in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.”

Geen banenverlies in Nederland?

„In Nederland hebben we een redelijk efficiënt bedrijf. Als er hier wordt geschrapt zal dat waarschijnlijk vooral zijn in bijvoorbeeld IT- of marketingprojecten die vaak door derden worden uitgevoerd. Bovendien bellen klanten in deze onzekere tijden veel meer naar het bedrijf met vragen. Je moet wel zorgen dat de telefoon wordt opgenomen en dat de vragen worden beantwoord. Niets is nu belangrijker dan ervoor zorgen dat de klanten vertrouwen houden. Maar ik verwacht niet dat er veel bestaande banen in gevaar zijn.”

Aegon is een grote sponsor in de sport en op cultureel gebied. Gaat u bezuinigen op deze posten?

„We kijken naar alles. Maar het zal niet snel gebeuren dat de naam Aegon van voetbaltenue of schaatspak verdwijnt. Bovendien zorgt sponsoring voor naamsbekendheid. Je moet meewegen dat deze crisis een keer over zal zijn. Dan wil je dat mensen je nog steeds kennen en niet denken aan Aegon als aan een bedrijf dat wegloopt als het wat minder gaat.”

    • Heleen de Graaf