correcties & aanvullingen

Groene Obama

In het artikel Groene Obama haalt ons straks heel snel in (maandag 9 februari, pagina 16 en 17) van Gerhard Mulder stond vermeld dat EU-lidstaten verplicht moeten worden gedurende 20 dagen een vast bedrag te betalen voor duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit moet gedurende 20 jaar zijn.

Mensenhandel

De kop van het artikel Mensensmokkel blijft achtervolgen (vrijdag 13 februari, pagina 10 en 11) is onjuist. Bedoeld wordt mensenhandel: het onder dwang vervoeren en/of huisvesten van mensen met uitbuiting als doel. Mensensmokkel is het illegale vervoer van mensen over internationale grenzen, vaak op eigen verzoek.