Chávez kan eeuwig blijven

De Venezolaanse president Hugo Chávez kan zich over drie jaar opnieuw kandidaat stellen. Chávez’ termijn loopt in 2012 af, maar zondag stemde ruim 54 procent van de kiezers voor de grondwetswijziging die het oneindig herkiesbaar stellen van de president toestaat.

pagina 7