Werk voor gehandicapten

Het kabinet wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag zien te krijgen bij een gewone werkgever. In een aantal proefprojecten wordt onderzocht hoe belemmeringen voor deze groep om op de arbeidsmarkt een baan te vinden, kunnen worden weggenomen. Nederland telt zo’n 500.000 mensen, die een uitkering krijgen omdat ze een psychische of geestelijke beperking hebben.

Dit staat in een brief van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) aan de Tweede Kamer. „De meeste mensen met een arbeidsbeperking willen graag normaal werk. In de proefprojecten willen we achterhalen tegen welke knelpunten deze mensen oplopen”, zei Klijnsma. Zij volgt het advies op van de commissie-De Vries (oud-minister), ingesteld door haar voorganger Aboutaleb.