VN: mensenhandel is slavernij van nu

De wereld moet meer werk maken van de bestrijding van mensenhandel, stellen de Verenigde Naties in een rapport dat eind vorige week verscheen. Mensenhandel is „een misdaad die ons allemaal te schande maakt”, aldus de ondertitel van het rapport van het VN-bureau voor drugs end misdaad, UNODC.

Het rapport biedt een breed overzicht van het probleem over de hele wereld, maar stelt tegelijk vast dat nog veel te weinig bekend is over de omvang van mensenhandel. De opstellers waarschuwen overigens dat de term ‘mensenhandel’ misleidend kan zijn, „omdat het de nadruk legt op het transactie-aspect van een misdaad die nauwkeuriger omschreven kan worden als slavernij”.

Volgens het onderzoek is opvallend dat vrouwen een veel prominentere rol spelen in deze tak van criminaliteit dan in andere vormen van misdaad. In een derde van de 155 landen waar de VN onderzoek deden waren de meeste mensenhandelaren vrouwen. In Oost-Europa en Centraal-Azië zijn vrouwen goed voor zestig procent van de veroordelingen voor mensenhandel.

Ook verreweg de meeste slachtoffers zijn vrouwen. Veel handelaren zijn zelf slachtoffer geweest. Seksuele uitbuiting is de meest vastgestelde vorm van mensenhandel (79 procent), gevolgd door dwangarbeid (18 procent).

Hoewel er vaak grote internationale netwerken betrokken zijn bij mensenhandel, vinden de meeste gevallen toch plaats dichtbij huis: in eigen land of regio.

De UNODC stelt vast dat de bewustwording van het probleem de afgelopen jaren in grote delen van de wereld is gegroeid. Er worden nieuwe wetten voor aangenomen, rechters nemen hun verantwoordelijkheid en er komt aandacht voor de slachtoffers. Het aantal landen dat het VN-protocol tegen mensenhandel heeft ondertekend is sinds 2006 verdubbeld.

Maar nog altijd ontbreekt een goed begrip van „de hedendaagse slavenmarkt”, aldus UNODC-directeur Antonio Maria Costa, die oproept tot meer studie naar het verschijnsel.

VN-rapport mensenhandel via nrc.nl/buitenland