Van jachtbuit tot manie: wat willen we van vogels?

Ooit waren vogels vooral jachtbuit, een toonbeeld van Gods almacht of een symbool voor vrijheid, legt Kester Freriks uit. ‘In De wijsheid van vogels. Een geïllustreerde geschiedenis van de ornithologie Bezige Bij, € 34,90) geeft de Brit Tim Birkhead een sprankelend overzicht van de fascinatie voor vogels. De middeleeuwse mens kende aan bepaalde vogels negatieve connotaties toe. Vanaf de 16de eeuw deed de empirische natuurwetenschap zijn intrede, en daarmee de serieuze studie van vogelgedrag. De ornithologie kwam op, de nauwkeurige waarneming van vogels in hun biotoop, hun natuurlijke leefomgeving.

Birkhead stelt zich in De wijsheid van vogels op als ontvankelijke wetenschapper. Zijn studie opent met een inlevend geschreven weergave van zijn zoektocht naar de Poolse waterrietzanger. Birkheads oberservaties vormen de aanleiding tot een ornithologische geschiedenis. Hij noemt waarneming, herkenning, classificatie der soorten en bestudering van gedrag de pijlers van de vogelkunde. Ondertussen vraagt hij zich af waar onze drang om kennis van vogels te vergaren vandaan komt. Wat willen we toch van vogels?’