Tien rechten voor online privacy

Rotterdam. De Consumentenbond heeft tien rechten voor digitale privacy opgesteld. De organisatie, die over dit onderwerp een campagne is gestart, wil dat consumenten meer zeggenschap krijgen over hun eigen persoonsgegevens. Aan de hand van de rechten wil de bond bijvoorbeeld de ov-chipkaart, het elektronisch patiëntendossier en profielensites als Hyves of Facebook toetsen. Een aantal privacyrechten staat al in de wet, voor andere punten zijn aanscherping of uitbreiding van geldende regels vereist, vindt de bond. Zo pleit de bond ervoor dat bedrijven en de overheid aansprakelijk moeten worden gesteld voor het juist gebruiken en beschermen van persoongegevens.

Lees de privacyrechten via nrcnext.nl/links