Rijk staakt subsidie aan ?multiculti? Kosmopolis

Het rijk staakt de subsidie aan Kosmopolis. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Plasterk (Cultuur, PvdA) dat de stichting, die de ‘interculturele dialoog’ moest bevorderen, een financieel tekort heeft van nog onbekende omvang.

Kosmopolis werd in 2006 opgericht om via kunst en cultuur meer begrip te kweken tussen de bevolkingsgroepen in Nederland. De stichting ontving in 2006 van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken een opstartsubsidie van 1 miljoen euro en in de jaren 2007 en 2008 telkens 2 miljoen euro – in totaal 5 miljoen euro.

Naast het landelijke bureau, dat in Rotterdam zetelt, zijn er lokale stichtingen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Kosmopolis landelijk betaalde mee aan activiteiten die door de lokale stichtingen werden georganiseerd. Hieraan zou jaarlijks bijna 900.000 euro zijn besteed, waardoor er voor Kosmopolis landelijk 1,1 miljoen euro resteerde. Daarvan was 650.000 beschikbaar voor landelijke activiteiten, zoals kunstprojecten en congressen. De rest was bestemd voor de organisatie.

Het tekort zou ontstaan zijn doordat Kosmopolis landelijk meebetaalde aan te veel activiteiten. Plasterk schrijft in zijn brief aan de Kamer: „In de loop van januari is gebleken dat de tekorten groter zijn dan aanvankelijk gedacht. De precieze omvang van het tekort is tot op heden onzeker.” Ook Medy van der Laan, voorzitter van het bestuur van Kosmopolis landelijk, wil geen bedragen noemen, omdat hiernaar nog onderzoek wordt gedaan.

Het rijk zet de subsidie aan de lokale stichtingen voort, zij hebben volgens Plasterk „goed gefunctioneerd”. Het idee van een overkoepelende organisatie is niet volledig van de baan. Plasterk is in gesprek met „andere partners”.

Het landelijke bureau houdt in zijn huidige vorm wel op te bestaan. De vier medewerkers worden ontslagen en een interim-manager bouwt de stichting af. Het rijk verstrekt voor het eerste kwartaal van 2009 nog subsidie „om het bestuur in staat te stellen het hoogst noodzakelijke te doen”. Hoeveel geld dat is, is onbekend.