nrc.nl/foto

Bewonder nog even de beste foto’s van World Press Photo 2008 en de winnende zwart-witfoto van Anthony Suau.