nrc.nl/eukaart

Een interactieve kaart biedt een overzicht van de economische ontwikkelingen in de EU.

Bekijk hoe de lidstaten er financieel voorstaan vergelijk ze met elkaar.