Het geld is op bij het VSB-fonds

Het hing in de lucht en nu is het dan definitief: het VSB-fonds, de grootste particuliere geldschieter, heeft aangekondigd dat het geen donaties meer zal verstrekken aan projecten op het gebied van natuur en milieu (vorig jaar 8 miljoen) en sport (5 miljoen). Het fonds richt zich alleen nog op de sectoren ‘mens en maatschappij’ en ‘kunst en cultuur’. Van de 68 medewerkers worden er 33 ontslagen.

De maatregelen zijn een gevolg van de ineenstorting van Fortis, waarin het VSB-fonds met 2 procent van de aandelen (50 miljoen) een groot belang heeft. Door de enorme daling van het aandeel Fortis werd het vermogen van het VSB-fonds vorig jaar gehalveerd. Het donatiebudget gaat met meer dan de helft omlaag naar 26 miljoen euro per jaar.

Om de sectoren kunst en cultuur (komend jaar 16 miljoen) en mens en maatschappij (9 miljoen) te sparen, heeft het fonds bewust gekozen om projecten op het gebied van natuur en milieu en sport te schrappen. „We willen niet de kaasschaaf hanteren”, aldus woordvoerder Chris Roelen.

Met deze keuze gaat het fonds terug naar zijn oorsprong, de oprichting van De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1784. „Onze voorgangers wilden de ontwikkeling en beschaving van de burger bevorderen. Natuur en milieu staan hier net iets verder vanaf.”

Voor de kunstsector betekent de inkrimping een gevoelige klap. Vorig jaar ging 31 miljoen naar de sector, dat wordt dit jaar 16 miljoen. Het budget van 6 miljoen euro voor kleine en regionale projecten blijft intact. Voor grote projecten is 10 miljoen euro beschikbaar. Roelen: „We zullen een stuk selectiever moeten worden en minder vaak overgaan tot grote donaties.”