Economie van Japan krimpt 12,2 procent

De Japanse economie heeft in het laatste kwartaal van het vorige jaar de grootste krimp doorgemaakt sinds de eerste oliecrisis, nu 35 jaar geleden. Het is ook de eerste krimp sinds zeven jaar. Op jaarbasis kromp het bruto binnenlandse product van Japan met 12,7 procent; ofwel met 3,3 procent in het bewuste kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De kwartaal-op-kwartaalkrimp is ruim twee keer zo groot als die van de eurozone (minus 1,5 procent) in hetzelfde kwartaal. Daarbij moet worden aangetekend dat Japanse statistieken meestal later weer drastisch worden herzien.

Maar de neerwaartse trend is onmiskenbaar. Vooral de Japanse export wordt hard getroffen, niet op de laatste plaats door de dure yen. Om de economie te stimuleren had het Japanse parlement in januari extra stimuleringsmaatregelen goedgekeurd van in totaal 4.800 miljard yen (41 miljard euro). De centrale bank had de rente al verlaagd tot het minimum van 0,1 procent.

De politieke druk, met name vanuit Washington, om meer te doen zal toenemen, hoewel de Japanse staatsschuld door de ‘verloren jaren negentig’ al buitengewoon grote is. Grootscheepse stimuleringsmaatregelen om de stagnatie te bestrijden, hadden toen geen enkel blijvend effect. In de Japanse media circuleerden dit weekeinde berichten dat het Japanse kabinet nog eens 10.000 miljard yen in de economie zou willen pompen om de crisis te bestrijden. (AP, Reuters, Bloomberg)

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Foto Japan

In het fotobijschrift Krimp van Japanse economie (16 februari, pagina 1) is de Japanse minister Kaoru Yosano (Economische Zaken) ten onrechte aangeduid als de minister van Financiën die in opspraak kwam door vermeende dronkenschap tijdens een persconferentie. De minister van Financiën heet Soichi Nakagawa. In het bijschrift staat dat de Japanse economie in het vierde kwartaal van 2008 met 12,7 procent is gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2007. Dat moet zijn: ten opzichte van het derde kwartaal van 2008, op jaarbasis. De kop van het bericht Economie van Japan krimpt 12,2 procent (16 februari, pagina 9) is onjuist. Juist is 12,7 procent.