Democratie versus de rechtsstaat

De Britse regering weigert PVV-leider Geert Wilders toegang tot Brits grondgebied. De Britse journalist Simon Kuper maakt in zijn bijdrage (nrc.next, 13 februari) hierover een bekende fout. Sinds 11 september 2001 en de aanslagen in Londen in 2005 gaat in het Verenigd Koninkrijk veiligheid voor vrijheid. De Britse kiezers willen dat en accepteren de daarmee samenhangende inperking van allerlei vrijheden. De democratie zou door een volgende regering nog wel eens verder kunnen worden ingeperkt, aldus Kuper.

Dat is onjuist; het gaat niet om inperking van de democratie maar om inperking van de rechtsstaat. Bij democratie gaat het om de `wil` van de meerderheid, en die meerderheid wil of accepteert juist vrijheidsinperkingen. Bij de rechtsstaat gaat het daarentegen om de bescherming van (de rechten van) de individu en minderheden tegen de staat of de meer­derheid. Niet de democratie maar de rechtsstaat loopt momenteel gevaar.

    • R.J. Smits Teteringen