Correcties & aanvullingen

Frissen

Het artikel Corruptienetwerk minder vertakt dan vroeger (14 februari, pagina 3) is in een ingekorte versie gepubliceerd. De volledige versie van het interview met de Limburgse commissaris van de koningin Léon Frissen is te lezen op nrc.nl/binnenland.