CDA wil nieuwe studie hsl-oost

Den Haag, 16 febr. - Het CDA wil dat opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de aanleg van een hogesnelheidslijn naar Duitsland, de zogenoemde hsl-oost. Tweede Kamerlid Koopmans heeft hiertoe vandaag een verzoek ingediend tijdens overleg over het mobiliteitsbeleid met minister Eurlings (Verkeer, CDA). Volgens Koopmans is er sinds 2001, toen plannen voor de hsl-oost opzij werden geschoven, veel veranderd. Het Kamerlid stelde dat het aantal treinreizigers sterker is gegroeid dan verwacht. Verder is volgens hem de economische samenwerking met Oost- en Midden-Europese landen omvangrijker dan verwacht.