Andries Knevel vraagt vergiffenis aan EO-leden

EO-presentator Andries Knevel vraagt in een open brief aan de EO-leden om vergeving voor zijn uitlatingen in het tv-programma ’t Zal je maar gebeuren. Daarin zei Knevel er spijt van te hebben dat hij zijn kijkers en kinderen altijd had voorgehouden dat God de wereld in zes dagen heeft geschapen. De uitspraak leidde tot onrust onder de EO-leden. Knevel zal geen dagvoorzitter meer zijn op een mede door de EO georganiseerd Darwincongres op 16 mei. De open brief wordt morgen geplaatst in het EO-blad Visie. De tekst luidt:

Beste Leden,

Ik wil u graag mijn verontschuldigingen aanbieden want ik heb spijt over mijn verklaring in de documentaire ’t Zal je maar gebeuren op dinsdagavond 3 februari jl. Ik zie dat door mijn manier van optreden mensen zijn gekwetst.

Ook heb ik er spijt van dat ik de indruk heb gewekt dat het om een EO standpunt gaat. Het is mijn persoonlijke zoektocht. En ik vind dat de missie van de EO is geschaad. Want de missie van de EO is ook mijn missie: dat alle mensen van dit land het Evangelie van Jezus leren kennen. Hij is onze Redder, Hij is onze Schepper en Zijn Woord is getrouw. Die missie en dat geloof is voor mij onveranderlijk het fundament.

Met name met mijn verklaring realiseerde ik me te weinig dat ik daarmee mensen zou kwetsen. Dat is toch gebeurd, hetgeen ik oprecht betreur. Dat had ik gewoon niet moeten doen. Als u gelooft in een schepping van 6 dagen van 24 uur, krijgt u door mijn actie misschien het gevoel dat u nu niet serieus wordt genomen. Dat wilde ik juist niet overbrengen, integendeel. Het gaat bij de schepping om iets heel groots waar ik me juist heel klein bij voel, maar waar ik wel vragen bij heb en graag met geloofsgenoten over wil spreken. Want voor mij is juist heel belangrijk dat iedereen daarin betrokken en serieus genomen wordt.

Het verlossingswerk van de Here Jezus is mij dierbaar en de basis van mijn bestaan. Evenals dat ik de Bijbel lees als Gods Woord. Maar juist mijn verdieping in die relatie met Jezus en Zijn woord brengt me dagelijks tot nieuwe vragen, nieuwe inzichten en nieuwe ideeën. Want dat God de aarde gemaakt heeft geloof ik van harte, de vraag hoe Hij dat gedaan heeft houdt me bezig.

Ik zie dat mijn uitlatingen nu afleiden van de kern van ons geloof: de redding van Jezus voor ons als mensen. Ik hoop dat u mij dit wilt vergeven en ik zie uit naar een gezamenlijk proces van leren, verwonderen en verdiepen in relatie met Hem.

Met vriendelijke groet, Andries Knevel