Satelliet moet terugkeer-systeem hebben

De botsing van een ‘dode’ Russische satelliet (Kosmos 2251) op een Iridium-satelliet zal ongetwijfeld bevorderen een terugkeer- of parkeersysteem aan boord van satellieten verplicht te stellen. Het Europese Ruimte Agentschap ESA ijvert daar al jaren voor. Drie jaar geleden is door de Nederlandse industrie bij het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) een voorstel ingediend om een modulair en autonoom functionerend terugkeer/parkeersysteem te ontwikkelen. Door het modulaire karakter kon dit systeem zowel op grote als kleine satellieten worden toegepast met gebruikmaking van meer of minder van dezelfde bouwstenen. Hoewel ESOC en ESTEC de voorstellen van harte ondersteunden wilde noch het NIVR, noch het ministerie van Economische zaken hier iets van weten.

    • H. F. R. Schöyer
    • Voormalig Hoofd Voortstuwing Esa