Polderende koelkast

In het artikel Polderende koelkast wordt de term autistisch naar mijn mening op een verkeerde manier gebruikt. Het misbruik van het begrip `autisme` kwetst personen met deze handicap en vergroot het risico van misverstanden rondom autisme. Om deze reden verzoek ik u mijn reactie te plaatsen in uw blad. De aanleiding hiertoe is de hierna vermelde waarneming.Het misbruik van het begrip autisme luidt : Net als trouwens de autistische airco. Sic.

Wat is autisme dan wel? Autisme is een stoornis in de informatieverwerking. Door hun verstoorde informatieverwerking hebben autisten moeite met het deelnemen aan de samenleving in brede zin (gezin, werk, vrije tijd) en in het bijzonder in het omgaan met anderen.Mensen met autisme hebben onder andere veel moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie en het aanvoelen van wat in een context passend gedrag is. Zij nemen hun omgeving waar in details en hebben moeite de vele brokjes informatie die zo op hen afkomen samen te voegen tot een zinvol geheel. Kenmerkend voor autisten is verder dat zij een opvallend beperkt aantal interesses en activiteiten hebben en dat hun verbeeldend vermogen (spel en fantasie) vaak is verstoord.

    • A. Taselaar. Per E-Mail