Mbo-leerling wil werken, niet reflecteren

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt in 2010 verplicht opgezadeld met een reeds failliet onderwijssysteem, het competentiegericht onderwijs (cgo). Leek het er in het begin nog op dat het mbo de beroepscompetenties zou gaan gebruiken, in de nieuwe situatie zijn beroepscompetenties vervangen door ‘werkprocessen↓.

Om de gemoederen te sussen heeft men beloofd dat er een serie komt van basisvaardigheden, Nederlands, Engels, Duits en rekenen die behaald moeten worden alvorens men als gekwalificeerd beroepsbeoefenaar tewerkgesteld kan worden. Loffelijk streven, maar deze belofte ligt nog nergens vast. Het beoordelingssysteem is verworden tot een bureaucratie van afvinklijsten die niet of nauwelijks bijdragen tot het aanleren van kennis en vaardigheden.

Terwijl kennis en vaardigheden de leerdoelen zijn waarvoor de leerlingen naar het mbo komen. Ze hebben een broertje dood aan al die reflecties en vragen als: „Wat zijn je leerpunten?” Of aan tijdens het olie verversen toetsen of de leerling wel kan communiceren met de klant.

    • Toon Rekkers
    • Docent Horeca