Invalide: meer kans op gewone baan

Het kabinet wil mensen met een `krasje` meer kansen geven om op de gewone arbeidsmarkt terecht te komen. Er wordt begonnen met een aantal proefprojecten om te onderzoeken hoe knelpunten voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden opgeheven om bij een gewone werkgever aan de slag te gaan. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een grote groep van circa 500.000 kwetsbare mensen met een handicap, die nu meestal in een beschermde omgeving werken. Er zijn een kleine honderdduizend mensen actief in de sociale werkvoorziening; twintigduizend staan langdurig op een wachtlijst. Een groep van 300.000 à 400.000 personen krijgt een uitkering vanwege een arbeidshandicap.