Fries was toontaal

`In het Nederlands veranderden die a`s rond 1100 in zwakke e`s (uitgesproken als een stemloze `u`)`, schrijft de Wetenschapsbijlage. Wie over taalkunde schrijft hoort te weten wat de term stemloos betekent. Medeklinkers kunnen stemloos zijn, wat wil zeggen dat de stembanden niet trillen (bijv. de p of de s). Dit in tegenstelling tot stemhebbende medeklinkers (als de b en de z).Waar het hier over gaat is de sjwa, ook wel stomme e genoemd. Dit is een klinker. Bij klinkers trillen de stembanden altijd.

    • Albert J.F. Koopmans